DELATNOST

Vršimo isporuku, ugradnju, servisiranje, revitalizaciju i konverziju gorionika i kotlovske opreme.

Merimo produkte sagorevanja i izdajemo certifikate o izvršenim merenjima

Imamo atestirane uredjaje za merenje produkata sagorevanja Kane International Limited TIP KM 900 i TESTO Tip T3271.

Isporucujemo i ugradjujemo termo-regulacijonu opremu, rezervne delove i ostalu pripadajucu opremu za gorionike sledecih proizvodjaca:

bentline3 danfoss dungs elco gestra_top Hvel KSlogan logo_aquametro ray RMG_logo_inner saacke sauter suntec visman wais wanson-logo weishaupt_logo