Delatnost

Vršimo isporuku, ugradnju, servisiranje, revitalizaciju i konverziju gorionika i kotlovske opreme.

Merimo produkte sagorevanja i izdajemo sertifikate o izvršenim merenjima.

Imamo atestirane uređaje za merenje produkata sagorevanja Kane International Limited TIP KM 900 i TESTO Tip T3271.

Isporučujemo i ugrađujemo termo-regulacionu opremu, rezervne delove i ostalu pripadajuću opremu za gorionike sledećih proizvođača:

bentline3 danfoss dungs elco gestra_top Hvel KSlogan logo_aquametro ray RMG_logo_inner saacke sauter suntec visman wais wanson-logo weishaupt_logo